search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

ПРЕДИМСТВА ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

Съгласно проучване на Европейския потребителски център от 2013 г. „63% от запитаните потребители сочат, че се доверяват на компании, които носят знак за доверие“.

Знакът за качество „Е-НАДЕЖДЕН“ подпомага малки и средни онлайн търговци, които прилагат съвестно законите и се стремят да обслужат качествено своите потребители, като ценят обратната връзка с тях и искат да създадат устойчива клиентела. Спазването на ясните и публични критерии на знака се проверява от независим орган. Оценката, дадена на търговеца като надежден и съвестен, е обективна и независима. Всичко това допринася за добрата познаваемост на търговеца и води до нарастване на неговата положителна онлайн репутация.

Целта на знака „Е-НАДЕЖДЕН“ е да стимулира онлайн търговията, като съдейства за:

  • Гаранция за качество на обслужването на потребителите
  • Повече продажби за търговците
  • Насърчаване на лоялната конкуренция.

 

photo1