search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

Критерии за използване на сертификатната търговска марка „Е-НАДЕЖДЕН“

  1. Предоставяне на определена от закона информация на потребителите преди, при и след поръчка;
  2. Отсъствие на санкции за нелоялни търговски практики, нелоялна конкуренция или забранени клаузи от Общи условия през последната една година;
  3. Гарантирана сигурност на онлайн обмена на данни между търговец и потребител;
  4. Публична политика за защита на личните данни и задължение за опазване на данните;
  5. Достъпни и проверени Общи условия;
  6. Подробна и стандартизирана информация за правото на връщане и таксите при поръчка;
  7. Осигурена услуга „Проверка преди плащане“;
  8. Гарантирано участие на търговеца в орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

За повече информация: Правила за използване на сертификатната търговска марка „Е-НАДЕЖДЕН“.