search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

Какво е Е-НАДЕЖДЕН?

Е-НАДЕЖДЕН е знак за качество, регистриран от БНААП като собствена сертификатна търговска марка. Той отличава качеството на работата на български онлайн търговци по отношение доставката на стоки чрез договор от разстояние в рамките на страната. Ползвателите на знака за качество „Е-НАДЕЖДЕН“ отговарят на критерии, които са публично известни и проверими от всеки един потребител.

Носителите на знака спазват законовите изисквания, информират потребители за условията по договора и спецификите на стоката и участват в производства по извънсъдебно решаване на потребителски спорове. Те прилагат мерки за защитата на личните данни на потребителите. Чрез знака за качество се дава признание на усилията за изграждане на отговорен към потребителите бизнес от търговци, които не просто спазват законовите изисквания за дейността си, но и предоставят допълнителни гаранции и възможности на потребителите.

Надеждността на търговците-носители на знака се контролира от специално създаден орган – Борд за доверие.

photo